úterý 25. února 2020

HOW MUCH MORE PAIN DO THEY HAVE TO SUFFER...?!?

How much more pain do animals have to suffer, 
before we knowingly stop turning our back on it?... 

Kaczeka Osh

úterý 10. prosince 2019

Silent Night aka Barbaric Night aka Tichá noc ENG and CZ language

Silent Night aka Barbaric Night 
(Vegan Version by Kaczeka Osh)

Silent night... Holy night...
Compassion, crying so loud
So many animals going to die
Last of life seconds is Always worth try
To stoping this barbaric tune
Now is better than soon

Silent night, holy night
Love is now here (on Earth) , so far from light
Why humane creatures, don´t feel what do I
Why are they laughing, Imust2be possibly high
Want to stop barbaric tune ... (Just wanting stop barbaric tune)
Now is better than soon

..............................................................................................

Tichá noc 
(Vegan Version by Kaczeka Osh)

Tichá noc... Svatá Noc...
Soucit v ní volá o pomoc
Mnoho zvířat dnes svůj život dá
Poslední vteřina už není zlá
A vegan svůj sen si sní
A vegan svůj sen si sní

Tichá noc... Svatá Noc...
Láska v ní volá o pomoc
Proč lidé necítí co cítím já
Krutý smích malosti se mi snad zdá
Dál si svůj sen budu snít
Dál si svůj sen budu žít

pátek 29. listopadu 2019

středa 13. listopadu 2019

U SEE ;D...It CAN BE...JUST PURE JOY ;)))


středa 5. června 2019

HYPOCRISY of ROTTEN PRETENSE of the TRUTH...

In a society where lives depend on money life is pathetically sad because everything becomes just a hypocrisy of rotten pretense of the truth... Kaczeka Osh

čtvrtek 6. září 2018

THREE PRECIOUS BRILLIANT RULES FOR LIFE ON THIS PLANET akka THREE GOLDEN RULES FOR LIFE by Kaczeka Osh

THREE PRECIOUS BRILLIANT RULES FOR LIFE ON THIS PLANET akka
THREE GOLDEN RULES FOR LIFE

REMEMBER REMEBER REMEMBER...LEARN LEARN LEARN...WATCH WATCH WATCH...
FEEL FEEL FEEL...LIVE LIVE LIVE...CARE CARE CARE and SHARE SHARE SHARE!?!

Religions are roots of all evil...

Religions are roots and core of all evil...

God is not "She" or(nor) "He"...

God is simply "All"..."All in One"..."All through All"..."All That Is or is not"...

God is Love...and true Love is in "measure"..."true measure"...the true measure of everything...

And Love is "good and bad"..."sweet and bitter"(or salty ;)..."black and white"...and all between...

Loving God-Goddes-All that is and is not... does not mean any "worship and sacrifice"...but Live it...

Live God means "simply Live it...live through it"...Live in and through Love...
and it means through everything, through All that is or is not yet...

Live through "God-Goddes-All that is and is not" means...Simply "Be it"...Be through it...

Be the "light" not only want to be "enlightened for a while"...

And the light has all the spectrum of colors in it... like a rainbow ...

"Thanks light" and thanks to the "eyes" (the eye is the window to the soul and body)... we can see and feel it all:
good and evil ... light and dark ... day and night ... yin and yang...
and "thanks (to) god-goddess" we can feel everything in one ...

That is why the rainbow means reconciliation with "G(g)od-G(g)oddess-A(a)ll T(t)hat I(i)s...

To understand everything written above...You need to understand one simply rule below...

...As above so Below...

And this rule is at the same time a meaning of life.
And the meaning of life is life itself...

It means, to see and feel, respect and honour live through every creation.
And "creation" is not only matters of so-called "human race"...

This perception of the world is just a crutch to the limitation of the ego.
The same "crutch" as all religions of the world are for pure consciousness ...

Just crutches of immature souls. Nothing less...Nothing more...Just it...

1)Rule number one for life in God is simple then:
Dismiss all the crutches of bad habits, anachronisms, lies and half-truths ...

2)Rule number two is to become an observer ... from a hunter and collector to become
a mere observer and humble lover of all the creations of the world ...
... an observer whose weapon / sword is love through the pure truth...

3)and finally rule number three...;)
(you see, the Holy Trinity may not be just "Father, Son and Spirit, or Mother, Daughter and Soul";D).
The holy trinity of rules need not to be hypocritically proudly promoted.
... these three simple rules are just as holy as they are low ... as well as the consciousness of each of you ...

Rule number three is therefore simple: LIVE AND LET LIVE!!!

To See:
Sacred Creation in/thru Every Nation...
Sparklet of Life in/thru Every Eye...
Unique Treasure in/thru Every Form...
...Let Love Thy Will Be Done...Cause True  Respect-Understanding-Love "IS and ONLY" Thru Raw Vegan LifeStyle...

REMEMBER: WHAT MATTERS IS "HERE" AND "NOW"... Kaczeka Osh

PS. Uvidět život v zrnku písku a věčnost v pustině, žít život pouhým bytím v bědnějších vidouc bohyně!!! (ze sbírky "život vezdejší by K.O.")

PPS. And don´t forget:  EVERYTHING "is" and "about" ENERGY!!!???!!!...ENERGY IT SELF!!! Take a REALLY GOOD CARE of Your "Soul" and "Body"...REAL MEASURE:::REAL MEASURE:::REAL MEASURE of ALL THAT IS!!!

Všeho s Mírou...(s pravou mírou...v pravé míře)...a vše "neudržitelné" se rázem stane "udržitelným"!!! ;Dstředa 4. dubna 2018

My NEW quote ;D...and I do have some...

Mír je stav mysli - Peace is a state of mind - Frieden ist ein Geisteszustand ... Kaczeka Osh

čtvrtek 24. srpna 2017

Jisto Jisté Jedno - Kaczeka Osh

Jisto Jisté Jedno - Kaczeka Osh

Záplava černých těl i duší...
Černá a Bílá jedno jsou?!?...
Jedno je, v chaosu tom "jisto jisté"...
Šedá je důsledkem...Bílá příčinou!?!

Den za Dnem

Den za dnem život uvadá...
nový se rodí...
Geniální prostě nekonečná záhada.

Kdo ctí každého života princip jediný...
Tomu já žehnám...
ten jest bez viny.

Ten však, jenž bez respektu špetky citu, šlape, plení, ničí a zabíjí...
Tím pohrdám, však s láskou v duši.
Vinný je nízkostí své spodiny...

sobota 9. července 2016

Po zralé plně-vědomé úvaze...;)

...ani jedno z "náboženství" mi v podstatě nevyhovuje. Rozhodla jsem se tedy "nábo" škrtnout ;) a ponechat si pouze "ženství" ... Kaczeka Osh

čtvrtek 26. května 2016

Milí Lidé | Grüezi Mitenand | Nice People

Mili Lidé...Rozhodla jsem se zahájit "Mediální" a ne pouze mediální "Půst"...Nashledanou v lepších časech...Se vší úctou ,respektem a pozdravem - Kaczeka Osh | Nice people...I have decided to launch a "Media " and not just media "Fasting"...See you in better times...With all due respect ,sincerely and respectfully - Kaczeka Osh | Grüezi mitenand...Ich habe beschlossen, eine " Medien" zu starten und nicht nur Medien "Fasten"...Wir sehen uns in besseren Zeiten...Bei allem Respekt , aufrichtig und respektvoll - Kaczeka Osh
 

sobota 6. února 2016

EVIL or GOOD

...arabic "HALAL" EVIL or jewish "KOSHER" EVIL?!? DO YOU SEE WHAT I SEE ?!? VEGAN IS PEACE...VEGAN IS LOVE...VEGAN IS GOOD...and WHAT DO "YOU" WANT?!? "evil" or "good"?!? ;))) so...WHY DON'T YOU DO SOMETHING 4IT...4PEACE...4GOOD NOT 4EVIL WORLD...PEACE OFF ;))) AND GO!!! ...With LOVE :D   -    Kaczeka Osh

POŘÁD NIC?!?...ni ZRNKO VĚDOMÉHO PROBUZENÍ...SOUCÍTĚNÍ...RESPEKTU...a židé jsou "kosher" a arabi "halal"...VEGAN IS PEACE

středa 18. listopadu 2015

PF 2016

CUTELY SMOOTH CHRIST-MASS - CHAPPY CHANUKHA ;) - ENJOYABLE QUANZÁ ;D - PEACEFUL MOHAMED-MASS or RAMADAN 2016 ♡

neděle 15. listopadu 2015

...IMAGINE...

...violence is not the answer...revolution is not the answer...BUT LIBERATION IS... The only answer is LOVE... Islam need to EVOLVE...Liberate itself through PURE LOVE ♡   Kaczeka Osh