úterý 1. března 2011

Copy Core by Kaczeka OshStejně tak jako má každé stvoření právo na život, tak má i na sebevyjádření. „Copy Core“ je právo autora jakéhokoli díla „uchovat“ jádro díla v nezměněném stavu a to nejen obsahovém(myšlenkovém), ale i designovém(hmotném) ve smyslu např. volby stylu „fontů“ písma, druhu papíru, celkového designu a požadavků tisku, skladbou slov, či uchování vícerozměrnosti obsahu, byl-li toto záměr… etc etc.


~


„Copy Core“ dovoluje volné šíření díla v případě, že dílo bude použito k osobnímu studiu, nikoli k jakémukoli obohacení se a komerčním účelům. Myšlenky shromážděné do slov či zhmotněné do jakéhokoli „hmotného“ díla jsou poskytovány zdarma pouze v elektronické podobě. Toto platí především u knih. Tištěná díla (zhmotněná) mají svoji cenu danou „výrobní cenou“, nejedná – li se o dobročinný projekt, kde je tzv. dotace, ohodnocení a příspěvek dobrovolný a nechán na úvaze a uznání druhé strany. Autor si tedy vyhrazuje veškerá práva a rozhodování k užití díla či „hmotnému kopírování, tisku, sériové či manufakturní výrobě…ať již v „myšlenkové či následně hmotné podobě“. Elektronická forma je volná tedy zdarma za předpokladu osobního užití, nikoli obohacení se na její úkor a její šíření je naopak vyžadováno. Zakázáno je pouze „vytrhávání z kontextu či používání zpracovaných myšlenek a slov“ bez osobního a následně smluvně potvrzeného svolení autora.


~


U výrobků „hmotného charakteru“ typu „rukodělné řemeslné práce“ tj. maleb, kreseb, přáníček, záložek, pohlednic, vyřezávaných ikon, soch etc…si autor (nestanoví – li si uměleckou cenu sám – v tomto případě jde velká část finanční položky na podporu určitého přesně daného projektu), nárokuje pouze zaplacení nákladů na výrobu samotnou. Tzv. uměleckou cenu díla si druhá strana určuje sama dobrovolně a svobodně buď formou jisté dotace autorovi samotnému, nebo formou dotace na libovolný z projektů autora či projektů tématicky podporujících stejné hodnoty.


~


U "Copy Core" jsou těmito hodnotami myšleny hodnoty „dobročinnosti a osvěty“, které zušlechťují a povznášejí ducha i tělo a celkově pomáhají s ohledem na životní prostředí planety a život zvířat etc. Tedy – „dobročinné projekty“ , jejichž činnost je ale tzv. „průhledná“ tedy kde je možné sledovat „kam vložené prostředky přesně putují a zda nebyly zneužity“ pro osobní či jiné účely nekorespondující s „jádrem“ projektu pro který byly dány a též s možností osobní aktivní účasti každého přispěvovatele. Vzájemná spolupráce a předávání si zkušeností je na prvním z míst důležitosti a smyslu projektu samotného.


~


"Copy Core" samotný tedy zaručuje a podporuje především volné šíření jakéhokoli díla prokazatelně dobročinného rázu v elektronické podobě, a to za účelem vzdělávání a zdokonalování jednotlivce a následně celé společnosti a aktivní pomoci především na poli ochrany zvířat a životního prostředí.


~


Zakladatelka a tvůrce myšlenky „Copy Core“ Kaczeka Osh aka Katerina Marie Rychnovska, navrhla tento projekt jako jeden z projektů svého domovského projektu „nevědomí“ jako odezvu na klasický Copy Right , Copy Left či CC (Creative Commons), které ani jeden nevyhovoval pro daný účel. Mottem „Copy Core“ je „S is C“ (Sharing is Caring) …“Dělit se znamená chránit“…


~


"Copy Core" díla v elektronické podobě mohou též sloužit jako „Předej Dál“tzn. tedy „Share as more as you can“ a to samé platí i u děl „hmotného charakteru“ např. knih, obrazů, soch ...etc... vyráběných za účelem získání prostředků pouze pro dobročinné projekty, které jsou označeny tímto symbolem. Většina děl pod hlavičkou „Copy Core“ vyjma knih které jsou tištěny sériově, ale manufakturně signovány…jsou manufakturní originály. Tzn. ručně dělané originály…pod hlavičkou „Made on Earth“ tzn. "Vyrobeno na Zemi". Toto znamená, že na Zemi existuje pouze jeden tento originál. Toto se nevztahuje k námětu, kdy námět samotný může být autorem „manufakturně“ použit opakovaně i různě přetvářen. Kreativní inspirace pro ostatní a vzájemné ovlivňování se navzájem je podporováno a vyžadováno.


~


Značka/Symbol "Copy Core" je osobní zárukou dobročinnosti, respektu a upřímné touhy pomoci. Zaručuje osobní korektnost a originalitu výrobků, projektů a činnosti Kaczeky Osh aka Kateřiny Marie Rychnovské.


~


Použití Značky/Symbolu "Copy Core" další osobou je možné pouze s osobním a smluvním svolením autorky projektu a to je možné člověku jakéhokoli vyznání, rasy, orientace či přesvědčení nejméně však vegetariánského životního stylu. Tzn. Vegetariánům,, dále pak Veganům, Vitariánům, Fruktariánům, Raw, Breathariánům a všem lidem dobré vůle, kteří své etické a morální uvědomění a přesvědčení potvrdili příkladem sebe sama.


~


Symbolem „Copy Core“ jsou dvě "C" zrcadlově proti sobě tvořící symbol "infinity" (symbol nekonečna)...


~


Share as More as You Can...With Love...Namaste...One...


Kaczeka Osh ;)
~