pátek 3. července 2015

Prayer-Mantra and Fervent Wishful Thinking "Let Love Thy Will Be Done"  by  Kaczeka Osh / Motlitba-Mantra a Vroucí Zbožné Přání "Nechť Vůle Lásky se Staň"  by  Kaczeka Osh

Prayer-Mantra and Fervent Wishful Thinking "Let Love Thy Will Be Done"  by  Kaczeka Osh

To See:
Sacred Creation in/thru Every Nation...
Sparklet of Life in/thru Every Eye...
Unique Treasure in/thru Every Form...
...Let Love Thy Will Be Done...Cause True  Respect-Understanding-Love "IS and ONLY" Thru Raw Vegan LifeStyle...

. . . . . . . . . . . . .

Motlitba-Mantra a Vroucí Zbožné Přání "Nechť Vůle Lásky se Staň"  by  Kaczeka Osh

Uvidět:
Posvátný Výtvor v Každém Národě...Ve shodě  ač, či v  ne-shodě...
Jiskřičku života v Každém Jednom Oku...Jako i v potůčku, řeky, oceánu toku, moře vlnce- jako i v Paprsku Měsíce-Slunce...
Jedinečný Poklad Každého Výtvoru Stvoření...Nikoli pouze letmě osvícená bytost, nýbrž bytost žijící ve světle tento jemný důkaz plně ocení...

...Nechť Vůle Lásky se Staň...Protože Pravý Respekt-Pochopení a Láska...
"JE a POUZE" skrze Čistě Veganský Životní Styl...Pouze ZDE, (ach pokrytecký malý člověče) SE KLAŇ !?!