úterý 31. ledna 2012

...MY QUOTES...And I Do Have Some...;)

Ta slova zněla: " jedni druhých břemena neste"...NIKOLI..."jedni po druhých bezohledně lezte" !?!
Kaczeka Osh